SAĞLIK İMKANLARI

Yurtlarımızda, öğrencilerimiz sağlıkları bakımından yaşanacak sıkıntılara karşı önlemler alınmıştır.