Kayıt Kabul Belgeleri

Kayıt Kabul İşlemleri

A- Öğrencilerin Yurttan Yararlanma Şartları;

 1. Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olmak, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesini ibraz etmek
 2. 17-30 yaş arasında olmak,
 3. Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, belge ile kanıtlamak.
 4. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair sağlık kuruluşu raporu almak.
 5. Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak, herhangi bir yerde çalışmamak.
 6. Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak. Okul tarafından disiplin cezası almamak.
 7. Yurt içerisinde siyasi ve irticai, bölücü faaliyetlerde bulunmamak,
 8. Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi veya kaydı bulunmamak,
 9. Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
 10. Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),
 11. Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin – affa uğramış olsalar dahi – yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

B- Kesin kayıt için gerekli belgeler; 

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği
 2. Savcılık Belgesi
 3. Sağlık Raporu
 4. İkametgah İlmuhaberi
 5. Öğrenim Belgesi (üniversite)
 6. 8 adet fotoğraf

Kesin Kayıt İçin 2. Aşama Belgeleri

 1. Öğrenci Bilgi Formu, (*)
 2. Veli (aile reisi) İzin Belgesi, (*)
 3. Veli Tayin Belgesi, (*)
 4. Öğrenci Velisine Ait Taahhütname, (*)
 5. Öğrenci Taahhütnamesi. (*)

Bilgilendirme;

(*) İşaretli formlar kesin kayıt aşamasında istenir ve müdürlüğümüzce düzenlenir.
Öğrencilerin kişisel eşyalarını getirmeleri öneriliri( Pijama, çamaşır, bornoz, havlu, oda terliği vb)
Yurdumuza yapacağınız ön başvuru sonrası değerlendirme yapıldıktan sonra kesin kayıt işlemi yapılır. Kayıt işlemi olumsuz olan öğrencilere yazılı olarak bildirilir.